רישום לקבלן רשום – כך תעשו זאת נכון

על מנת להשלים רישום לקבלן רשום, יש צורך לעמוד בתנאים שונים. אבל גם מי שעומד בתנאים הרשמיים, עלול שלא להצליח אם לא ימלא את הבקשות בצורה נכונה או לא יגיש מסמכים מסוימים. על מנת להצטרף לרשימה המכובדת של קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים, קבלו את הכללים היעילים הבאים. 

  1. תעודות מקצועיות שצברתם 

סביר להניח שלאורך השנים צברתם קורסים, הכשרות מקצועיות וקיבלתם תעודות שונות. לכן, הדבר הראשון שכדאי לעשות זה לאתר את כל התעודות המקוריות או להשיג מסמכים נאמנים למקור. לצורך רישום לקבלן רשום תוכלו לדוגמא להציג דיפלומה בתחומי ההנדסה (כמהנדס או כהנדסאי), תוכלו להציג תעודות מקצועיות בתחומי החשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה וכדומה. בתחומים מסוימים, תעודות של מעבר בחינות ממשלתיות או סיווג מקצועי, יוכלו להועיל.  

  1. אישורי ניסיון מקצועי 

על מנת להשלים רישום לקבלן רשום, יש צורך להראות כי יש בידיכם ניסיון מקצועי רלוונטי. הניסיון יכול להיות לדוגמא כמנהלי עבודה בענף הבניה, כשכירים בחברות קבלניות מוכרות, כעצמאים או קבלני משנה בתחומים רלוונטיים. לצורך ניסיון מקצועי, תוכלו להציג אישורים ממעסיקים בעבר, חוזים של עבודה מול לקוחות מהשנים האחרונות, הסכמים הכוללים מפרט מלא של העבודה, כתבי כמויות וכדומה. 

  1. הקמת חברה כחוק 

השלמת הרישום תיעשה לשביעות רצונה של הוועדה הדנה בכך, כאשר ישנה חברה שפועלת בצורה תקינה ועם כל אישורי המס. במידה וחברה כבר קיימת, יש להגיש מסמכים רלוונטיים כגון דיווחי מס שהוגשו למס הכנסה, דוח רווח והפסד וכדומה. 

  1. פניה לרשם הקבלנים 

השלמת הרישום נעשית על ידי פניה לרשם הקבלנים. וועדה מקצועית דנה בכל בקשה ובקשה, לפי הצורך תבקש השלמות שונות. ניתן להיעזר בעו"ד המלווה רישום קבלנים או מגיש ערעור על בקשות שלא התקבלו. 

צרו קשר עכשיו!