התנגדות להיתר בניה – המדריך המלא

חוק התכנון והבניה עוסק הן בקבלת היתרים ואישור תוכניות בנייה ופיתוח והן באפשרות להגיש התנגדות להיתר כאמור. מכיוון שלכל התנגדות להיתר בניה משמעות עצומה שכן היא יכולה לסכל את הביצוע התוכנית אך עשויה גם להיות מוסרת, חשוב להבין יותר על מה מדובר. 

מתי נהוג להתנגד להיתרי בניה 

הגשת התנגדות להיתר בניה תיעשה על פי רוב מהטעם שפיתוח ובניה על פי התוכנית יפגעו באינטרס אישי או ציבורי. התנגדות מאוד מקובלת מוגשת על פי הטענה כי היתר הבניה גורם לירידת ערך בנכס קיים (של השכנים במבנה סמוך). התנגדות לעיתים מוגשת על פי הטענה כי היתר הבניה מביא לירידה באיכות החיים של המתנגד, בשל מפגעי רעש, אובדן שטחים ציבוריים ירוקים וכדומה. 

הפקדת התנגדויות בצורה נאותה 

לאחר שיזם מגיש תוכניות בניה שאושרו על פי הסמכות התכנונית, רשאי הציבור להגיש התנגדות להיתר בניה. בשלב זה, חשוב ואף חיוני לפעול בצורה נאותה, אחרת ההתנגדות צפויה לרדת לטמיון:

  1. ההתנגדות מוגשת על פי רוב על ידי עורך דין בנדל"ן, המנסח את ההתנגדות בכלים החוקיים. 
  2. מוקצה פרק זמן מוגדר לטובת הגשת התנגדויות. כיום, מדובר על 60 ימים מרגע הפקדת תוכנית להתנגדויות. 
  3. הגשת התנגדות נעשית לוועדה לתכנון בניה. בנושאים מסוימים למשל על רקע קנייני, הוועדה לא מוסמכת לדון בכך. על כן יש לפנות בנדון למפח על הבתים המשותפים או לבית המשפט (בהתייעצות עם עורך הדין). 

צרו קשר עם עו"ד אלעד ויסטוך >>>

מה קורה אם ההתנגדות נדחתה

באם הוועדה המקומית דחתה את ההתנגדות, זה עדיין לא סוף פסוק. גם בשלב זה ניתן לערער. תוצאות הערעור יכולות להביא לקבלת ההתנגדות, לדחיית ההתנגדות ולעיתים להליך גישור לטובת מציאת פתרון הוגן ומשותף. 

צרו קשר עכשיו!